Специалист Регулации

Задължения и отговорности

 1. Води активна комуникация и кореспонденция, вкл. на Английски език с партньорите и клиентите на компанията.
 2. Изготвя документите, съпътстващи процеса на проектирането и внедряването на продуктите.
 3. Следи съвременните тенденции в развитието на козметичния бранш.
 4. Контролира правилното прилагане на изискванията на Европейските и национални регламенти и закони.
 5. Координира текущите проекти на отдел “R&D” с отделите “Маркетинг”, “Експорт” и “Логистика” и “Private Label“.
 6. Изготвя досие на козметичните продукти с всички, изисквани от законите документи.
 7. Подготвя и окомплектова документите за оценка безопасността на продуктите.
 8. Извършва регистрацията на козметичните продукти.

Изисквания

 • Образование – Висше – Химия, Химични технологии, Биология, Фармация. За предпочитане е специалност „Технология на растителните мазнини и етерични масла, парфюмерия и козметика“;
 • Образователна степен – бакалавър или магистър;
 • Владеене на чужд език: английски – писмено и говоримо задължително;
 • Компютърна грамотност: MS Office, Word, Еxcel;
 • Предимство: професионален опит 1 година на сходна позиция в бранша;
 • Да познава актуалните регулаторни и нормативни документи и изисквания, приложими в производството на козметични продукти;
 • Отлична комуникативност.

Предложението

 • Възможност за професионална реализация;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Динамична работна среда;
 • Екип от професионалисти с богат опит в козметичния бранш.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография