Специалист Регулаторна дейност

Задължения и отговорности

 1. Води активна комуникация и кореспонденция, вкл. на Английски език с партньорите и клиентите на компанията по повод на регулаторни въпроси и изисквания на стандартите, които са внедрени в компанията.
  Изготвя документите, съпътстващи процеса на проектирането и внедряването на продуктите.
  Следи съвременните тенденции в развитието на козметичния/ фармацевтичния бранш и хранителните добавки.
  Контролира правилното прилагане на изискванията на Европейските и национални регламенти, директиви и закони и др.
 2. Изготвя досие на козметичните продукти и хранителните добавки с всички, изисквани от законите документи. Участва в изготвянето на досие на лекарствените продукти и/или медицинските изделия.
  Подготвя и окомплектова документите за оценка безопасността на продуктите като част от досието на продукта.
  Извършва регистрацията на козметичните продукти и хранителните добавки. Участва в процеса на регистрация на лекарствените продукти и/или медицински изделия.

Изисквания

 • Образование – Висше – Химия, Химични технологии, Биология, Фармация. За предпочитане е специалност „Технология на растителните мазнини и етерични масла, парфюмерия и козметика“;
 • Образователна степен – бакалавър или магистър;
 • Владеене на чужд език: английски – писмено и говоримо задължително;
 • Компютърна грамотност: MS Office, Word, Еxcel;
 • Предимство: Професионален опит: 3 години на сходна позиция в козметичния и/или фармацевтичния бранш. Да познава актуалните регулаторни и нормативни документи и изисквания, приложими в производството на козметични и/или фармацевтични продукти;
 • Опит с регулаторните изисквания за медицински изделия ще се счита за основно предимство;
 • Отлична комуникативност.

Предложението

 • Възможност за професионална реализация;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Динамична работна среда;
 • Екип от професионалисти с богат опит в козметичния бранш.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
  Мотивационно писмо;
  Актуална снимка.