Специалист Регулаторни дейности

Позицията е част от екип Добра дистрибуторска практика и Лекарствена безопасност и има за цел правилното подготвяне и поддържане на документация, необходима на компанията пред дистрибутори, външни и вътрешни партньори.

Задължения и отговорности

 1. Подготвяне на документация и комуникация с институции във връзка с поддържане и издаване на  лицензи, свързани с фармацевтичните аспекти от дейността на компанията.
 2. Организиране и извършване на регистрация на продукти, свързани с дейността на компанията.
 3. Подпомагане дейността на Мениджър ДДПЛБ и ОФ по отношение административни преписки, процедури, инструкции, проекти и архиви.
 4. Събиране на информация, изготвяне, изпращане и проследяване актуалността на списъците на лекарствени продукти, изискващи специфичен режим на съхранение.
 5. Подпомага дейността на Мениджър ДДПЛБ и ОФ по отношение подготовката и осъществяването дейностите в компанията, свързани с брака и унищожаването му.

Изисквания

 • Висше образование, такова, в областта на фармация, биотехнологии, химия ще се счита за предимство;
 • Административен опит – минимум 1 година;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Добро владеене на английски език.

Предложението

 • Култура на победители насърчаваща проактивен подход, нови идеи и приятелска работна среда;
 • Възможности за обучение и развитие;
 • Финансова рамка комбинирана със социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография