Задължения и отговорности

 1. Търсене и обработка на информация за активни вещества и формулирани продукти, от вътрешнофирмени и международни източници – на български и английски език.
 2. Подготовка на документация за регистрация и пререгистрация на продукти за растителна защита и активни вещества – на български и английски език.
 3. Поддържане на архив от регистрационни документи по продукти и държави.
 4. Подготовка на документи за изпращане на мостри от активни вещества и формулирани продукти за лабораторни анализи – на български и английски език.
 5. Изготвяне и поддържане на вътрешнофирмен регистър на разрешените продукти и активни вещества; архивиране на официалните регистрационни сертификати, със следене на валидността по продукти и държави.
 6. Интензивна устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори на английски език, интензивна кореспонденция с компетентни органи по регистрациите на продукти за растителна защита в България и чужбина.
 7. Работа с нормативни актове, ръководни документи и международни стандарти, с цел проучване на изискванията и процедурите за регистриране на продукти за растителна защита в съответните държави.

Изисквания

 • Завършено висше образование или предстоящо дипломиране в една от следните области: химия, фармация, агрономство, екология, биология;
 • Отлично ниво на английски език-писмено и говоримо. Международно признат сертификат е голямо предимство;
 • Предишен опит в подобна дейност, макар и в различна област (напр. фармацевтика) се счита за изключително предимство;
 • Владеенето на втори чужд език се счита за голямо предимство;
 • Отлично познаване на основен пакет офис приложения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Обучение;
 • Редовно и конкурентно за сектора възнаграждение;
 • Отлични условия на труд;
 • Динамична работа в млад и амбициозен екип;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие;
 • Допълнителен годишен отпуск;
 • Ваучери за храна;
 • Карта за градски транспорт;
 • Годишен медицински профилактичен преглед.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна професионална автобиография