Специалист Планиране/Покупки (по заместване)

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността СПЕЦИАЛИСТ ПЛАНИРАНЕ/ПОКУПКИ (ПО ЗАМЕСТВАНЕ).

Задължения и отговорности

 1. Създава, изпраща и проследява поръчки за материали, съгласно действащите договори с доставчиците на компанията.
 2. Следи за изпълнението на доставките и организира получаването на необходимите материали в срок.
 3. Организира и координира времето и датите на доставките.
 4. Генерира поръчки в SAP за всяка доставка от вътрешния пазар.
 5. Обезпечава необходимия документооборот, свързан с получаването на материалите.
 6. Извършва корекции в процеса по фактуриране, когато е нужно.
 7. Анализира изпълнението на поръчките по доставчици – брой доставки, изпълнение на поръчките, рекламации на доставени материали през месеца и др.
 8. Съставя месечни отчети за движението на поръчките.

Изисквания

 • Висше образование в областта на химията, фармацията, икономиката, финансите, статистиката или логистиката;
 • Минимум 3 години професионален опит в планиране/доставки/покупки на суровини и материали;
 • Опит в работата с бази данни;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Отлични аналитични способности;
 • Много добро владеене на MS Office – Excel, PowerPoint;
 • Опит в работата със SAP ще се счита за предимство;
 • Познаването на производството и видовете суровини и материали, както и тяхното приложение ще се счита за предимство.

Предложението

 • Позиция в международна фармацевтична компания, известна със своите добри практики и високи стандарти и изисквания;
 • Предизвикателна и интересна работа, свързана с придобиване на нови знания;
 • Специфично обучение, реални възможности за професионално развитие;
 • Стимулиращо трудово възнаграждение;
 • Допълнителни придобивки според политиката на компанията;
 • Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
 • Осигурен транспорт от град Ловеч;
 • Работа на редовна смяна.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография