Специалист Осигуряване на качеството

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Поддържа ефективна система за осигуряване на качеството в пълно съответствие с ДПП и ДЛП.
 2. Осигурява актуална програма и извършване на обучение на персонала по ДПП.
 3. Осигурява и контролира процесите по валидиране и ре валидиране, квалификация на оборудването и технологиите, които се използват при производството на лекарствени продукти.
 4. Поддържа системата за управление на документи, участва в създаване в изготвяне и актуализиране на стандартни оперативни процедури и други документи.
 5. Преглед и одобрение на Спецификации, Доклади за отклонения, Контрол на промените, Атипични резултати, Резултат извън спецификация, Резултати извън граница, Резултати извън тенденция, Коригиращи и Превантивни действия, Партидни документации.
 6. Участва в координиране разследването на оплакванията от продукти.
 7. Отговаря и участва за подготовката и успешно извършване на вътрешни и външни одити, регулаторни инспекции и финализиране на CAPA доклади.
 8. Участва при квалифицирането на доставчици на суровини и материали; провеждането на одити на доставчици на суровини и материали.
 9. Инициира и участва в непрекъснати подобрения на СУК.

Изисквания

 • Образование – магистър по Фармация, Химия, Биотехнологии или други подходящи;
 • Отлично владеене на писмен и разговорен английски език; руски език – предимство;
 • Трудов стаж – минимум 3 години опит специалист Осигуряване на качеството във фармацевтична компания;
 • Отлично познава ЗЛПХМ в Република България, европейските изисквания за производство на лекарства и всички други страни, за които дружеството произвежда;
 • Умения да управлява и обучава екипа;
 • Стремеж към постоянно учене и развитие;
 • Организираност, отговорност;
 • Задължителни познания по GMP и приложими разпоредби;
 • Отлични устни и писмени комуникационни умения;
 • Компютърни умения с Word/Excel;
 • Опит с администрация на документи и база данни;
 • Опит с разработване и внедряване на системи и стандарти.

Предложението

 • Интересна и предизвикателна работа;
 • Нова, съвременна работна среда;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Стандартно работно време – 8:30 – 17:00 часа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография на български език и снимка