Специалист “Обслужване на клиенти”

Задължения и отговорности

 1. Приемане на заявки за изпитване.
 2. Разпределяне на пробите по видове изпитвания към съответните направления.
 3. Въвеждане на заявки в специализиран софтуер.
 4. Оформяне на проформи фактури за извършени дейности.
 5. Контакти с клиенти.
 6. Предаване на протоколи от изпитване.

Изисквания

 1. Висше образование – геохимия, геология или химия – бакалавърска или магистърска степен.
 2. Предимства:
  • Компютърна грамотност;
  • Познания в областта на геохимични и химични анализи на руди, води, почви и горива;
  • Комуникативност и умение за работа с клиенти;
  • Владеене на английски език.

Предложението

 • Основна брутна заплата – 1300-1500 лева;
 • Процент за прослужено време върху възнаграждението – 0.6% на година;
 • Платен годишен отпуск – 20 дни;
 • Здравни и пенсионни осигуровки върху цялото възнаграждение;
 • Ваучери за храна – 100 лева на месец;
 • Работно време – от 8:30 до 17:00 от понеделник до петък.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография