„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.

За производствената си площадка в гр. Разград, където работят висококвалифицирани работници и специалисти, компанията търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ МК в ОТДЕЛ „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ“.

Задължения и отговорности
 • Осъществявате контрол по време на производство на активни вещества;
 • Изпълнявате точно описаните по Стандарти оперативни процедури методи за анализ на съответния продукт;
 • Участвате в екипите по валидиране на методи, аналитична и производствена апаратура;
 • Спазване на технологична и трудова дисциплина;
 • Водите изрядна документация съгласно правилата на Добрата лабораторна практика;
 • Умеете да комуникирате с колегите си;
 • Взимате решения в рамките на длъжността;
 • При изпълнение на длъжността осъществявате връзки и взаимоотношения с други звена на Дружеството.

Изисквания
 • Висше или Средно специално образование в областта на химия и биотехнология;
 • Добри компютърни умения;
 • Наличие на опит в аналитична лабораторна практика – предимство;
 • Висше образование в областта на химичните технологии или биотехнологии – предимство;
 • Квалификации в областта на химичните технологии или биотехнологии – предимство.

Предложението
 • Въвеждащо и надграждащо обучение;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Сигурна и постоянна работа;
 • Трудов договор с пълни осигуровки;
 • Добро възнаграждение и бонуси;
 • Различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.;
 • Работно време – двусменен режим;
 • Поемане на транспортни разходи;
 • Периодични медицински прегледи.

Документи за кандидатстване
 • актуална автобиография;
 • копие от документи за завършено образование.

Ако проявявате интерес към това предложение, изпратете своята кандидатура в срок до 05.07.2022 г. на адрес: “Биовет” АД – клон Разград, отдел “Човешки ресурси”, бул. Апр. въстание 68А, гр.Разград, п.к.7200 или онлайн.