Специалист, Микробиологичен контрол

„Балканфарма – Разград“ АД търси да назначи Специалист, Микробиологичен контрол към Дирекция Качество.

Задължения и отговорности

• Микробиологично изпитване на изходни, междинни, насипни и крайни продукти;
• Валидиране на методи и процеси, квалификации на помещения, системи/оборудване;
• Изготвяне на необходимата документация за извършените изпитвания.

Изисквания

• Висше образование /бакалавър, магистър/ – Микробиология, Химия, Фармация, Биохимия, Биотехнологии или други сходни;
• Възможност за работа на смени;
• Компютърна грамотност, умения за работа със специализиран софтуер;
• Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
• Професионален опит на подобна длъжност ще се счита за предимство.

Предложението

• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията;
• Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Необходими документи за кандидатстване:

• актуална автобиография;
• копие от диплома за завършено образование.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6317957