Специалист, Микробиологичен контрол

„Балканфарма – Разград“ АД търси да назначи Специалист, Микробиологичен контрол към Дирекция Качество.

Задължения и отговорности

 1. Микробиологично изпитване на изходни, междинни, насипни и крайни продукти;
 2. Валидиране на методи и процеси, квалификации на помещения, системи/оборудване;
 3. Изготвяне на необходимата документация за извършените изпитвания.

Изисквания

 • Висше образование /бакалавър, магистър/ – Микробиология, Химия, Фармация, Биохимия, Биотехнологии или други сходни;
 • Възможност за работа на смени;
 • Компютърна грамотност, умения за работа със специализиран софтуер;
 • Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Професионален опит на подобна длъжност ще се счита за предимство.

Предложението

 • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
 • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
 • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти;
 • Възможност за възстановяване на транспортни разходи.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование.