Във връзка с увеличаване обема на работа с цел модернизиране на цялостната си производствена дейност, Дружеството има необходимост от нови мотивирани специалисти в сферата на химико-лабораторните изследвания.

Задължения и отговорности

 1. Определя обема и периодичността на химическия контрол.
 2. Провежда изследвания, консултира и разработват химико-технологични процеси.
 3. Определя химически производствени методи и стандарти за качество, за да осигурят съответствие с техническите спецификации на съоръженият.
 4. Тества етапите на производство с цел контролиране различни показатели като температура, плътност, относително тегло и налягане.
 5. Вземане на проби от парните и водните потоци.
 6. Вземане на контролни проби.
 7. Осигуряване на качествата на котлова, питателна и мрежова вода в необходимите норми.
 8. Контрол на режима на деаератора.
 9. Извършване на регенерация.
 10. Приготвя разтвори за лабораторни анализи.

Изисквания

 • Средно /висше образование – Химия, Биология, Микробиология;
 • Работа на подобна позиция ще се счита за значително предимство;
 • Възможност за работа на смени;
 • Инициативност и активност при изпълнение на задачите, способност за работа в екип;
 • Отговорност, дисциплинираност, лоялност.

Предложението

 • Работа на трудов договор;
 • Нето трудово възнаграждение 1000 лв.;
 • Ваучери за храна на стойност 150 лв.;
 • Месечни бонуси при изпълнение на поставените задачи;
 • Кариерно развитие според постигнатите резултати;
 • Обучение за позицията и възможност за допълнителна квалификация;
 • Отлични условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография