Специалист, Контрол на изходни материали

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Контрол на изходни материали към Дирекция „Качество“.

Задължения и отговорности

• Дейности при работа и валидиране на методи за изпитване на изходни и крайни продукти;
• Изпитвания на продукти за стабилност;
• Изготвяне на доклади;
• Ежедневно документиране на извършената работа;
• Изготвяне и актуализиране на Стандартни оперативни процедури;
• Участие при валидиране на нови методи, апаратура, процеси, почистване и др.

Изисквания

• Висше образование/бакалавър, магистър/- Химия, Фармация, Биология, Биотехнологии или други сходни;
• Компютърна грамотност;
• Възможност за работа на смени;
• Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
• Професионален опит на подобна длъжност ще се счита предимство.

Предложението

• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
• Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, изпратете актуална автобиография.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6320986