Специалист Качество в химическо производство

Фирма Химатех АД е български производител и търговец с широко портфолио от продукти в следните сфери – индустриални покрития и бои за бетон и метал, продукти на силиконова основа, смоли, саморазливни подови покрития, химически суровини и други. Компанията търси мотивиран и организиран кандидат с химическо образование, който да стане част от производствения екип.

Месторабота: София

Задължения и отговорности
 • Следи за качеството на продукцията и технологичните процеси;
 • Анализира причините за производствената некачествена продукция и дапредлага мерки за отстраняването им;
 • Осъществява междинен контрол на продукцията и да помага при нужда в производството;
 • Контролира и внедрява качеството на нови продути или процеси;
 • Спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

Изисквания
 • Изучаване на химия;
 • Отлични комуникационни умения, изпълнителност, внимание към детайла, организираност, инициативност;
 • Владеене на английски език е полезно и препоръчително;
 • Познания в областта на смолите или производството на полимерни покрития – предимство;
  Предишен опит в производство на строителни материали, химически суровини или лаковобояджийски материали е предимство.

Предложението
 • Заплата с пълни осигуровки;
 • Гъвкавост;
 • Възможност за бъдеща професионална реализация;
 • Динамична работна среда и възможности за развитие;
 • Ваучери за храна.

Документи за кандидатстване
 • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6325427