Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

„Балканфарма-Рaзград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Качествен контрол към Дирекция Качество.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на физикохимични или микробиологични изпитвания по контрол на материали и продукти.
 2. Изготвяне на необходимата документация за извършените изпитвания.
 3. Валидиране на методи и процеси, квалификации на помещения, системи/оборудване.
 4. Вземане на проби от материали и продукти.

Изисквания

 • Висше образование /бакалавър, магистър/ – химия, фармация, биохимия, биотехнологии, микробиология или други сходни;
 • Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност, умения за работа със специализиран софтуер;
 • Професионален опит на подобна длъжност ще се счита за предимство;
 • Готовност за работа на смени.

Предложението

 • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
 • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията;
 • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография