Задължения и отговорности

 1. Анализира, контролира и изпитва взетите проби от различни суровини, материали, междинен продукт и готов продукт.
 2. Входящ контрол на суровини и материали.
 3. Работи с НАСС , IFS и други системи по качество.
 4. Води необходимата документация – Контролни карти.
 5. Стриктно спазва процедурите за здраве и безопасност и стандартите за качество.

Изисквания

 • Висше образование /средно специално с професионална насоченост: Химия/ Технология на храните и напитките;
 • Предишен опит като лаборант в производство на храни и напитки ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност, работа с ERP системи;
 • Умения за работа в екип и динамична обстановка;
 • Организационни умения;
 • Отговорност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти;
 • Възможност за работа на трисменен режим /с включени нощни смени/.

Предложението

 • Дългосрочен договор;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лева;
 • Професионален екип;
 • Мултиспорт карта на преференциални цени.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и актуална снимка в паспортен формат