В момента компанията търси да присъедини към своя екип Специалист – изпитвател (Химик).

Задължения и отговорности

 1. Извършва подготовка и анализ на проби от течни горива.
 2. Следи правилното функциониране на аналитичната апаратура и условията на заобикалящата среда в лабораторията.
 3. Водене на технически записи от извършваните дейности съгласно БДС EN ISO 17025.
 4. Спазва на правилата за вътрешен ред, както и процедурите на Системата за Управление на лабораторията.

Място на работа: Акредитирана изпитвателна лаборатория за ГСМ, 1771 София, кв. Илиянци, ПСБ “Илиенци” (петролна база “Лукойл”, GPS: 42.76208771616137, 23.325759442328664)

Изисквания

 • Завършено висше образование с образователна степен ” Магистър” или ” Бакалавър” по химични науки (с предимство се ползват кандидати с професионална квалификация “Инженер-химик”);
 • Познания при работа със стандартна офис техника, включително с инсталиран Windows и MS Excel (Office пакет);
 • Способност за работа в екип;
 • Предишен опит в лабораторната дейност е предимство;
 • Познаване изискванията на стандарт ISO 17025 е предимство;
 • Владеене на английски език е предимство.

Предложението

 • Въвеждащо и надграждащо обучение – вътрешно и външно;
 • Работно време – регламентиран 8 часов работен ден, работна седмица (понеделник – петък), както и почивни дни, свързани с официално обявените за страната;
 • Трудов договор с пълни осигуровки;
 • Добро възнаграждение;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография