Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Healthy Bars продължава да расте и да се развива, като към момента, чрез своите партньори предоставя продуктите в над повече от 46 държави. Във връзка с въвеждането на нови производствени мощности търси да присъедини към производствения си екип: СПЕЦИАЛИСТ ИНОВАЦИИ.

Той ще участва в процесите по създаване и внедряване на нови продукти и промени във вече съществуващи. Ще организира и подпомага технологичното внедряване и обучение в производството.

Задължения и отговорности

 1. Води проекти за създаване/подобрения на продукти.
 2. Създава и развива нови продукти, за да задоволи изискванията на клиента.
 3. Планира, изпълнява и проследява тестването на продукта.
 4. Подобрява и развива актуалните продукти.
 5. Среща се с Управители, с представители от отдели Продажби и Производство, за да определи концепцията на продукта.
 6. Разбира маркетинговите изисквания за продукта.
 7. Води провеждането на индустриални тестове.
 8. Дефинира изискванията за нови машини и съоражения.
 9. Преглед на нови спецификации за суровини и одобрение.
 10. Отговаря за базовите рецепти и актуализацията им.
 11. Участва и дава предложения за оптимизаране на себестойността.
 12. Взима участие при създаването на методология за анализ качеството на суровините.

Изисквания

 • Висше образование – профил ХВП, Химия, Био Химия се считат за предимство;
 • MS Office, Excel – добро ниво на владеене;
 • Английски език – B2, съгласно ЕЕР;
 • Професионален опит – 5 години на сходна длъжност с ХВП;
 • Опит с ERP.

Специфични изисквания

 • Готовност за поемане на отговорност;
 • Организационни умения;
 • Комуникативни умения;
 • Асертивност, усет към детайла;
 • Умения за работа в екип;
 • Отлични умения за планиране и работа в динамична среда;
 • Умения за спазване на срокове.

Предложението

 • Допълнителна здравна застраховка, която включва оптични и стоматологични грижи;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Ваучери за храна на максимална стойност;
 • Почивни дни по време на национални празници;
 • Неограничена консумация на нашето разнообразие от протеинови барове;
 • Месечни празненства и подаръци за рожден ден;
 • Паркинг място.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и актуална снимка