GE Pharmaceuticals е българо-австрийска компания от фармацевтичната индустрия, която е специализирана в опаковането на твърди лекарствени форми в блистери и бутилки. Производствената част на компанията се състои от два модерни, напълно автоматизирани завода в гр. Ботевград, които отговарят на най-високите световни стандарти за фармацевтично производство и GMP (ДПП). В момента GE Pharmaceuticals търси кандидат за позицията “Специалист сериализация”, който да се присъедини към екипа.

Месторабота:

Ботевград

Основна цел на работата:

Осигурява данните за сериализация на произведените лекарствени продукти, съгласно изискванията на законодателството, разрешението за употреба и клиентските спецификации.

Задължения и отговорности
 • Въвежда електронно данни за параметри на процеса за всяка партида лекарствен продукт
 • Следи за правилното трансфериране на сериализационните данни
 • Спазва утвърдената документация по ДПП
 • Участва активно в обучения и други форми за повишаване на квалификацията
 • Работи със специфични софтуери и системи, за които има предвидено обучение

Изисквания
 • Висше образование – химия, биология, техническо или икономическо
 • Компютърни умения – Windows, Microsoft Office, Outlook, софтуерни програми на компанията
 • Задължително владеене на английски език на работно ниво
 • Умее да роботи в екип, организиран, дисциплиниран и отговорен
 • Умение за изготвяне и обработка на данни

Предложението
 • Мотивиращо възнаграждение
 • Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, профилактични прегледи
 • Покриване на пътни разходи
 • Фирмено обучение и професионално развитие

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография