Основна цел на работата

Осигурява данните за сериализация на произведените лекарствени продукти, съгласно изискванията на законодателството, разрешението за употреба и клиентските спецификации.

Задължения и отговорности
 1. Въвежда електронно данни за параметри на процеса за всяка партида лекарствен продукт.
 2. Следи за правилното трансфериране на сериализационните данни.
 3. Спазва утвърдената документация по ДПП.
 4. Участва активно в обучения и други форми за повишаване на квалификацията.
 5. Работи със специфични софтуери и системи, за които има предвидено обучение.

Изисквания

 • Висше образование – химия, биология, техническо или икономическо;
 • Компютърни умения – Windows, Microsoft Office, Outlook, софтуерни програми на компанията;
 • Задължително владеене на английски език на работно ниво;
 • Умее да роботи в екип, организиран, дисциплиниран и отговорен;
 • Умение за изготвяне и обработка на данни.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, профилактични прегледи;
 • Покриване на пътни разходи;
 • Фирмено обучение и професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография