ЕЛТА 90М е компания с повече от двадесет години опит в дистрибуцията на лабораторно оборудване, реактиви и консумативи. Поради разрастване на дейността си, компанията търси да назначи Специалист Продажби за офиса си в гр. София.

Задължения и отговорности
 • Развитие на продажбите на възложените продуктови линии
 • Изготвяне на оферти и участия в тръжни процедури
 • Да работи с клиентска база данни и система за планиране на клиентски поръчки и доставки
 • Да следи за поръчките и доставките на време на продуктите до клиента

Изисквания
 • Висше образование (молекулярна биология, биотехнологии, химия, ветеринарна или хуманна медицина, биология, екология, физика и др.)
 • Владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Отлична комуникативност и умение за работа в екип
 • Организираност и стремеж към постигане на резултати

Лични качества и умения

 • Да е готов да бъде обучаван и да се самообучава
 • Да работи с крайни срокове
 • Да спазва правила и процедури
 • Да има желание да се развива
 • Да притежава самостоятелност при изпълнение на поставените задачи

Ако проявявате интерес към тази позиция и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография на office@elta90.eu.