Сервизен техник лабораторна апаратура

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Инсталация и пуск в експлоатация на закупена от фирмата апаратура.
 2. Обучение на клиентите за работа с доставените инструменти.
 3. Консултира клиентите при възникнали проблеми в работата с уредите.
 4. Предоставя на клиентите апликационни решения и насоки.
 5. Постоянен контакт с клиенти по телефон и на място.
 6. Отговаря за точната и навременна професионална помощ, както и за изпълнението на поставените крайни цели.

Изисквания

 • Висше образование в областта на химия (аналитични, електрохимични, хроматографски и спектрални методи за анализ), биотехнологии, инженерна химия;
 • Добър писмен и говорим английски език;
 • Техническа грамотност;
 • Компютърни умения (Word, Excel, Office Outlook, Internet);
 • Шофьорска книжка;
 • Пътувания в страната;
 • Желание за работа в екип, гъвкавост и лоялност;
 • Възможност да участвате в разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи;
 • Да е мотивирани и да приема работни предизвикателства;
 • Да покаже инициативност;
 • Да умее да комуникира толерантно и с разбиране в екип;
 • Да притежава аналитично мислене (или да иска да го развие);
 • Да има желание за обучение и волята да защити това на практика;
 • Да познава базовата лабораторна апартура;
 • За предимство ще се считат:
  • опит в областта на лабораторната апартура за пробопотготовка – магнитни бъркалки, лабораторни и технически везни, нагревателни плочи и вани, центрофуги, термостати, микроскопи спектрофотометри и вакуум ротационни изпарители;
  • опит в областта на електрониката/автоматиката;
  • опит в областта на химично или фармацевтично производство.

Предложението

 • Ползване на служебен компютър, телефон и автомобил за служебни цели;
 • Добро стартово заплащане;
 • Обучение;
 • Работа в престижна фирма;
 • Ежегодно оценяване на постигнати резултати с възможност за допълнителни бонуси;
 • Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Копие диплома за завършено висше образование;
 • Кратко описание (свободен текст) на опита, който имате.