Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Участва в извършването на входящ, текущ и изходящ контрол на суровините, материалите и готовата продукция като прави опити и анализи за определяне на физико – химическия им състав в съответствие с изискванията на държавните стандарти, норми и технико – технологичните условия.
 2. Отчита резултатите, оформя ги и попълва техническата документация за извършените лабораторни дейности.
 3. Анализира и систематизира получените резултати.
 4. Участва в разработването на нови методи за химически анализи и практическото им внедряване, както и в подобряването на вече съществуващите такива.
 5. Изследва причините за брак в производството и участва в разработката на предложения за тяхното отстраняване.
 6. Следи изправността на апаратите, съоръженията, приборите и останалото оборудване в лабораторията, извършва елементарни операции по регулирането им и ремонта със знанието на прекия си ръководител.
 7. Поддържа чистотата на работното място и лабораторното оборудване.

Изисквания

 • Образование: Средно или висше химическо образование;
 • Добра компютърна грамотност (Microsoft Office);
 • Владеене на английски език е предимство;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Предишен опит на сходна позиция е предимство.

Предложението

 • Въвеждащо фирмено обучение в модерно оборудвана лаборатория;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Мултиспорт карта;
 • Служебен транспорт;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Служебен транспорт;
 • Ваучери за храна – 200лв..

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография