Продуктов представител Аптечен канал

Задължения и отговорности

 1. Увеличава пазарния дял на компанията в поверения му регион чрез достигане на заложените цели.
 2. Анализира и следи пазара за осигуряване на възможности за ръст на продажбите.
 3. Създава, поддържа и развива клиентска мрежа, с цел изпълнение на плана за продажби.
 4. Ежедневно осъществява пряка комуникация със собственици/фармацевти на аптеки и дрогерии.
 5. Идентифицира нуждите на клиентите и предлага оптимални решения за устойчив бизнес.

Изисквания

 • Висше образование. С предимство биха били кандидати със пециалност Икономика, Фармация, Химия, Биология или релевантно образование с природо-научна насоченост;
 • Минимум една година опит на подобна позиция във фармацевтичния бранш. Опит в продажбите към аптеки;
 • Добро владеене на английски език;
 • Свободна работа с компютър – MS Office (Word, Excel, Power point), Internet;
 • Готовност за интензивни пътувания; 
 • Шофьорска книжка – категория В;
  Отлични умения за организация и планиране;
 • Умения за самостоятелно вземане на решение и решаване на проблеми;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Отлични презентационни умения;
 • Постоянство и последователност в постигането на резултати;
 • Желание за работа с хора и готовност за работа в екип;
 • Инициативност, честност, лоялност.

Предложението

 • Работа в стабилна международна компания с водещи позиции на пазара в Европа;
 • Позитивен и подкрепящ екип от професионалисти;
 • Обучение, въвеждащо в естеството на работа;
 • Развитие в областта на продажбите;
 • Мотивиращо възнаграждение + бонуси;
 • Допълнително здравно застраховане с дентален пакет. Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7222000