Помощник Научно – Технически Ръководител

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Институт за клинични експертизи България – АД, лидер в клиничните изследвания на козметични продукти, търси дa назначи:

ПОМОЩНИК ТЕХНИЧЕСКИ И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Младши ръководител на проект – клинични проучвания на козметични продукти

Под ръководството на Оперативен технически и научен директор лаборатории, след въвеждащо обучение, специфично за нашата сфера на дейност, вие ще бъдете натоварен с отговорността да ръководите клинични проучвания на готови козметични продукти. Ще отговаряте за надеждността и прецизността, както и за добрата координация и проследяване на изследванията.

Задължения и отговорности

 • Организиране на проучванията съвместно с техническия отдел и лекарите-изследователи.
 • Съставяне или корекция на документите на клиничните изследвания (протокол, Дневник за наблюдение, информационен формуляр) в съответствие с поръчката на клиента.
 • Следене за доброто протичане на изследването (проследяване на приетите доброволци, спазване на протокола и графика за протичане на изследването.
 • Статистика, контрол на данните и интерпретация на получените резултати.
 • Изготвяне на доклади от проучването.

Част от изброените дейности се извършват от други отдели, но от вас ще се очаква верификация на всеки етап, координация на работата на всички и спазване на крайни срокове.

Изисквания

 • Диплома за висше образование, специалности – биология и/или химия; природни науки; фармация; козметика;
 • Професионален опит в областта на козметиката ще се счита за предимство;
 • Прецизност, организационни и аналитични умения;
 • Способност за работа в динамична среда и поемане на отговорности;
 • Задължително много добро владеене на английски език (владеене на френски език ще се счита за предимство).

Предложението

 • Вид договор : Срочен трудов договор за заместване до завръщане на титуляра /чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ/ с 6 месечен срок на изпитване в полза на работодателя /чл. 70, ал.1 от КТ/;
 • Статут: КадърКъм брутното възнаграждение се добавят и 200 лева/месечно под формата на ваучери за храна.

Подбора на кандидатите ще протече на 3 етапа:
– По документи;
– Събеседване по телефона на английски език;
– Среща в офиса на ИКЕ България.