Oтговорник за контрол по качеството (в производство)

Задължения и отговорности

 1. Извършва проверка за наличието и съответствието на съпътстващата документация на доставените суровини и материали.
 2. Извършва входящ контрол на суровини и материали.
 3. Извършва лабораторни анализи на суровини и полуфабрикати.
 4. Осъществява междинен контрол по време на производствения процес.
 5. Осъществява дейността, свързана с осигуряване на качеството на готовата продукция.
 6. Поддържа вътрешнофирмена документация, съгласно изискванията на ISO 22716 (GMP), в съответствие с утвърдените процедури и води записи за съответната дейност.
 7. Следи за недопускане на продукция с отклонения от заложените норми.

Изисквания

 • Химик или инженер-химик, или средно специално образование – техникум по химия;
 • Опит на такава или подобна позиция;
 • Познаване изискванията на стандарти ISO;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Владеене на английски език е предимство;
 • Опит в работата със системи за качествен контрол, осъществяван в производствени фирми се счита за предимство;
 • Комуникативност и адаптивност;
 • Отговорност и лоялност;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Трудов договор;
 • Осигуряване според законодателството;
 • Дългосрочна ангажираност;
 • Много добра работна среда;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография