БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип мотивиран професионалист за позицията Оператор Взимане на проби.

Основни отговорности

 1. Извършва дейности по вземане на проби от изходни и опаковъчни материали, крайни продукти и дезинфектанти.
 2. Извършва идентификация на изходни материали.
 3. Поставя статус етикети, съгласно изискванията в одобрените процедури.
 4. Взема проби от дезинфектанти, транспортни опаковки и други материали и консумативи, подлежащи на входящ контрол и свързаните с това дейности.
 5. Отговаря за създаване и поддръжка на спектрална библиотека на FT-NIR анализатор.
 6. Правилно и своевременно отразява извършените дейности по вземане на проби в дневниците.
 7. Отговорен е да извършва регулярните тестове на наличното в помещенията за вземане на проби оборудване и води необходимата документация.
 8. Отговорен е своевременно да докладва всички отклонения от параметрите на работната среда както и други отклонения установени в процеса на работата му при взимане и съхранение на представителни проби.

Изисквания

 • Средно специално (Химия) или висше образование (Биология, Химия);
 • Умения за работа с МS Office пакет;
 • Аналитично мислене;
 • Добри организационни умения;
 • Добри умения за работа в екип, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
 • Откритост и толерантност в професионалните отношения;
 • Прецизност и усет към детайла.

Предложението

 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие;
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки;
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография