Оператор в обособено производство

Във връзка с пускане в експлоатация на нови производствени мощности, компанията търси да назначи: ОПЕРАТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО – РАБОТАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ТРИСМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА (ПО ГРАФИК).

Задължения и отговорности

 1. Организира и ръководи производствения процес на съответната инсталация, вкл. работата на апаратчиците, обслужващи инсталацията.
 2. Упражнява цялостен контрол върху технологичния процес на инсталацията.
 3. Отчита производството и вложените суровини в работен журнал.
 4. Извършва безопасно и коректно пробовземане.
 5. Следи за техническата изправност на машини, апарати и съоръжения и при констатирани неизправности докладва на отговорните лица.
 6. Спазва графика за почистване на машини и съоръжения, работното помещение и участък.
 7. Спазва инструкциите за работа, техниката на безопасност, хигиената на труда и противопожарната безопасност.

Изисквания

 • Завършено средно образование;
 • Желание и мотивация за работа;
 • Отговорно отношение към работния процес;
 • Опит в химическо или друго производствено предприятие ще се счита за голямо предимство.

Предложението

 • Конкуретна и адекватна стартова заплата;
 • Осигуровки на пълна работна заплата за II категория труд; 
 • Повишаване на заплатата след 6-тия месец;
 • Допълнителен годишен отпуск;
 • Безплатно работно облекло;
 • Безплатна почивна база за служители и техните семейства;
 • Безплатен служебен транспорт;
 • Безплатен годишен медицински преглед и пакет изследвания;
 • Еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв (месечно).

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография