Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД , гр. Шумен стартира процедура за подбор на кандидати за длъжността:

„Оператор ПСПВ“
в Пречиствателна станция за питейни води – гр. Шумен

Задължения и отговорности

 1. Следи за правилното протичане на процесите в пречиствателната станция и ги контролира.
 2. Следи работните параметри на съоръженията.
 3. Сигнализира за забелязана неизправност в работата на машините и съоръженията.
 4. Води Дневник на дейността, съпоставя информацията с тази от предишни периоди, като при отклонения в някои от показателите взема оперативни решения.
 5. Сменен режим на работа.

Изисквания

 • Образование: средно специално „Електротехника“, “Химия“, „В и К“, “Екология“ или други съпоставими към процесите на пречистване на води.
 • Висше образование с посочените специалности е предимство;
 • Задължителна компютърна грамотност – работа със специализиран софтуер;
 • Да притежава чувство за отговорност и добра аналитична мисъл;
 • Умения за работа в екип и добра комуникативност.

Предложението

 • Мотивиращо стартово възнаграждение;
 • Допълнително възнаграждение за прослужено време/стаж/;
 • Допълнително заплащане на положения извънреден труд;
 • Платен годишен отпуск до 32 дни в зависимост от трудовия стаж;
 • Ваучери за храна;
 • Работно облекло и лични предпазни средства;
 • Възможност за квалификационни обучения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление за постъпване на работа;
 • Актуално CV;
 • Копие от документ за завършено образование.

Документи се приемат и в сградата на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, пл.“Войн“ № 1, ет.1 – Ирина Иванова или онлайн на сайта на дружеството.