Оператор пречиствателна станция

Задължения и отговорности

  1. Да познава рaзтворите на всички видове вани за галванични покрития.
  2. Обезврежда отпадните води.
  3. Участва във филтруването на разтворите, почистване на анодите и зареждане на ваните.

Изисквания

  • Средно образование, профил Химия.

Пет дневна работна седмица. 8 часов работен ден