Оператор, контрол на процеси в химическото производство

Задължения и отговорности

 1. Пуска в действие, контролира,настройва и изключва машини и устройства.
 2. Упражнява цялостен контрол върху технологичния процес на инсталацията.
 3. Отчита производството и вложените суровини в работен журнал.
 4. Извършва безопасно и коректно пробовземане.
 5. Следи за техническата изправност на машини, апарати и съоръжения и при констатирани неизправности докладва на отговорните лица.
 6. Спазва графика за почистване на машини и съоръжения, работното помещение и участък.
 7. Спазва инструкциите за работа, техниката на безопасност, хигиената на труда и противопожарната безопасност.

Изисквания

 • Средно образование;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит в сходно производство ще се счита за предимство;
 • Готовност за работа на смени.

Предложението

 • Трудов договор и осигуровки;
 • Ваучери за храна от 200 лв.;
 • Организиран транспорт до работното място;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Постоянна и дългосрочна работа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография