В момента компанията търси да назначи Офис сътрудник.

Задължения и отговорности

 1. Осъществява и поддържа връзка с клиентите на фирмата.
 2. Избор на доставчици, изготвяне на заявки и закупуване на суровини и материали, необходими за дейността на дружеството.
 3. Приемане на суровините и материалите, регистриране.
 4. Отговорник метрологично осигуряване.
 5. Поддържане на класификационните картони на персонала.
 6. Извършване на оперативна и административна дейност.
 7. Регистриране на счетоводни операции, контрол на приходите и разходите на фирмата.
 8. Изготвяне на търговски документи и управление на процеса за разпространение на произвежданите продукти до клиентите.

Изисквания

 • Мотивиран, амбициозен и отговорен човек, свикнал на работа в стресови и динамични условия;
 • Отлични комуникативни умения и да работи в екип;
 • Висше икономическо или химическо образовение;
 • Английски език на ниво експерт;
 • Френски език е предимство.

Предложението

 • Конкурентно трудово възнаграждение и премии според личните резултати;
 • Социални придобивки (обяд, ваучери за храна, допълнителен отпуск, безплатни лекарства и др.);
 • Съвременна работна среда;
 • Обучение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография