Търговски представител

MМ Политрейд е частна семейна фирма с основен предмет на дейност – дистрибуция на суровини за пластмасовата индустрия. Техническата експертиза и огромното разнообразие на предлаганите продукти и суровини от…
ОСЪМ АД, част от “ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ-АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ” АД/MTG Group, е акционерно дружество с производствена и търговска дейност на детайли от сив и сферографитен чугун. Организацията има…

Главен експерт в Дирекция „Планове и разрешителни”

Басейнова Дирекция Черноморски район обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика Прилагане на държавната политика по управление и…

Главен експерт, отдел „Планове за управление“

Басейнова Дирекция Черноморски район обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ОТДЕЛ “ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ”. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика Прилагане на държавната политика по управление и опазване…

Технолог-лаборант P1 Защитни покрития

ТМ Технолоджи АД е създадена през 2003 г. и е специализирана в производството на разнообразни метални конструкции за промишлеността, строителството, корабостроенето и други приложения от тежкото машиностроене. Фирмата развива…

Технолог

“ГАМАКАБЕЛ” АД е водещо дружество в региона за производство на кабели и проводници. В момента компанията търси да назначи ТЕХНОЛОГ. Задължения и отговорности Разработване на нови кабелни продукти и/или…

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ регион Бургас

От 29 години, ние от biotrade е сред най-успешните български компании, разработващи иновативни решения за грижа за кожата. Предлага продуктите си както на националния пазар, така и в повече от 18…

Медицински представител

Фирма “СБМ Интернешънъл” ЕООД, вносител на млеката за кърмачета, малки деца и ДХСМЦ на нидерландската фирма Friesland Campina, обявява конкурс за медицински представител на пълно работно време за гр….

Лаборант

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, гр. Пловдив, търси да назначи Лаборант. Задължения и отговорности Да извършва лабораторни анализи за контролиране на пречиствателни съоръжения на вода предназначена за питейно – битови…

Медицински представител

ВИВАФАРМА САЛЮШЪНС търси да назначи Медицински представител за град Бургас на постоянен трудов договор. Задължения и отговорности Да представя пред лекари продуктите, с които работи фирмата. Да осъществява контакти…