Sales specialist – Agro, Food

The Company’s main activity is complex trade with high-quality instrumentation and consumables. Currently, Marvel Ltd. is looking to hire one more specialist for the sales team. Minimal requirements &…

Clinical Research Associate

The Clinical Research Associate II (CRA II) will perform monitoring and site management activities for Phase I-IV clinical research projects to assess the progress of clinical projects at assigned…

Главен Специалист Осигуряване на качеството

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип Главен Специалист Осигуряване на качеството. Задължения и отговорности Контрол по осигуряване на необходимата документация за партидите, постъпили за тестване и освобождаване…

ХИМИК ЦИЛ, ОТГОВОРНИК ПО НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Солвей Соди, Девня, най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay търси да назначи: ХИМИК ЦИЛ, ОТГОВОРНИК ПО…

Специалист качество в козметично производство

От 29 години biotrade е сред най-успешните български компании, разработваща иновативни решения за грижа за кожата. В момента biotrade търси специалист, който да се гордее с името на компанията…

Контрольор качество

Фикосота Фууд ЕАД е производствена фирма в областта на производство на сухари и сухи сладкарски изделия. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи: Контрольор качество/входящ контрол….

Химик

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. „БИОВЕТ“ АД може…

Търговски представител/Продуктов мениджър

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ, лицензиран търговец на едро с медицински изделия, търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ БИОЛОГ-БИОТЕХНОЛОГ-МОЛЕКУЛЯРEН БИОЛОГ-ХИМИК КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР. Задължения и отговорности Познаване на ефективността и приложението на продуктите…

Търговски представител

MМ Политрейд е частна семейна фирма с основен предмет на дейност – дистрибуция на суровини за пластмасовата индустрия. Техническата експертиза и огромното разнообразие на предлаганите продукти и суровини от…

Търговски представител

MМ Политрейд е частна семейна фирма с основен предмет на дейност – дистрибуция на суровини за пластмасовата индустрия. Техническата експертиза и огромното разнообразие на предлаганите продукти и суровини от…