СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество нa Дънди Прешъс Металс – Канада. Ние организираме ЛЕТЕН СТАЖ В ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ С какво се…

Химик, контрол на качеството

„Mонбат Рисайклинг” ЕАД е водеща фирма в рециклирането на акумулаторен и оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен, производство на олово, оловни сплави, полиетиленови и полипропиленови материали. Поради своето…

Младши експерт

Министерство на околната среда и водите обявявa конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Смекчаване на изменението на климата“, Главна дирекция „Политика по изменение на климата“ – 1…

Старши експерт

Министерство на околната среда и водите обявявa конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване…

Техник, химия

Институт по физикохимия към БАН търси служител за длъжността техник, химия за работa в елктрохимична лаборатория към Секция “Фазообразуване, кристални и аморфни материали”. Задължения и отговорности Да подготвя апаратура,…

Химик

Институт по физикохимия към БАН търси служител за длъжността химик/инженер химик за работa в елктрохимична лаборатория към Секция “Фазообразуване, кристални и аморфни материали”. Задължения и отговорности Да участва активно…

Медицински представител

Във връзка с развитието на фирмата, ФлораВит ООД търси да назначи служител на длъжността Медицински представител за гр. София. Задължения и отговорности Изграждате и поддържате успешни взаимоотношения с лекари…

СПЕЦИАЛИСТ ЗБУТ И ЕКОЛОГИЯ

Оргахим АД, една от най-големите химически компании в Европа с дългогодишна история в производството на бои за стени, тавани, дърво и метал, масла, лакове и съпътстващи продукти, търси да…

МЛАДШИ ИНЖЕНЕР-ХИМИК

За свой клиент, HUMAN POWER BG LTD търси МЛАДШИ ИНЖЕНЕР ХИМИК В ПРОИЗВОДСТВО . Задължения и отговорности Следене и контрол на различни процеси. Отговаряне за необходими административни дейности. Вникване в…

Инженер Химик без опит

За свой клиент, международна производствена компания, EMPOWER BULGARIA LTD търси служител на позиция Химик без опит. Задължения и отговорности Организира и контролира работния процес.  Следи за подготовката и експлоатацията на…