Лаборант

Основен предмет на дейност на Момина крепост АД – гр. Велико Търново е производство и търговия на медицински изделия за еднократна употреба. Като спомагателна дейност фирмата развива още производство…

Специалист Осигуряване на качеството в производството (ОК) и Планиране на ресурси (ПР)

ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания, която в продължение на почти 30 години едоверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. ХИМАКС ФАРМА гарантира безопасността…

Лаборант

„Свилоцел” ЕАД е надежден и предпочитан работодател в общината, предлагащ сигурност и добра работна среда на служителите си.Фирмата е производител на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина. Производственият процес…

Химик

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната…

Химик

“Евротест – Контрол” ЕАД търси да назначи химик на пълен работен ден в направление “Химични изследвания”. Задължения и отговорности Разлагане на скали, минерали, руди, отпадъци и концентрати за количествено….

Учител по биология и химия и опазване на околната среда

Частно основно училище търси да назначи учител по биология и химия и опазване на околната среда за новата учебна година. Договорът ще бъде сключен с институцията. Изисквания Висше образование;…

Лаборант – Отпадъчни води

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, гр. Пловдив търси да назначи Лаборант – Отпадъчни води. Задължения и отговорности Извършва органолептични, химични и физикохимични анализи на: отпадъчна вода от канализационни мрежи; отпадъчна…

Главен експерт в БЗЗЛ

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-10-32/04.08.2023 г. на министъра на правосъдието…

Специалист качествени измервания (Строителни материали)

Adecco Bulgaria Ltd. търси за свой клиент – водещ световен производител на лепила, уплътнения и покрития в строителството, Специалист качествени измервания и контрол, който да извършва инспекции на входящи…

Специалист Планиране на производството

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип Специалист „Планиране на производството“. Задължения и отговорности Извършва дейности по планиране и отчитане на производството. Изготвя производствени графици в зависимост от…