Инженер-химик

Верила Лубрикантс АД – предприятие за производство на смазочни греси – търси да назначи инженер-химик. Заводът се намира непосредствено до жп гара Верила в село Равно Поле на 6…

Сервизен инженер

Фирма АСМ2 ЕООД търси да назначи сервизен инженер за поддръжка и сервизно обслужване на предлаганата от фирмата специализирана апаратура. Заадължения и отговорности Да извършва следпродажбени услуги, включващи инсталиране, калибриране,…

Редовен докторант – ННП “ВИХРЕН” – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

Лаборатория “Органичен синтез и стереохимия” към Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки. Докторантурата е…

Quality Control Specialist

Wyser is a global player, specializing in Executive Search and a wide variety of IT profiles. We collaborate with forward-looking companies to discover and engage with highly skilled technical…

Лаборант в лаборатория

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната…

Лаборант

“Млин – 97” АД гр. Разград е водещ производител на хлебни изделия – солети и различни видове брашна, търси да назначи мотивирани кандидати за длъжността: Лаборант към Качествен контрол….

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Пловдив и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и…

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Бургас и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти….

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Стара Загора и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари…

Медицински представител

Пиер Фабр България, част от Лаборатории Пиер Фабр е солидна компания с дълга история и традиции. Занимава се с развитието на иновативни продукти и решения, водещи клиентите от Здравето…