Във връзка с проект “Малки молекули за антинеопластична терапия” е обявена отворена позиция за редовен докторант по докторска програма “Фармакология” с научни ръководители проф. Момеков и доц. Атанасова. Необходимо…

Медицински представител – Медикаменти по лекарско предписание

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество,…

Специалист в сектор Гранулиране

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество,…

Инженер “Осигуряване на качеството”

Софарма АД е фармацевтична компания с повече от 85 години история. Политика на фирмата е да произвежда висококачествени продукти отговарящи на критериите на всички световни стандарти и с гарантирано качество,…

Медицински/търговски представител

Мирта Медикус ЕООД e компания, утвърдена на българския пазар на хранителни добавки, екстракти и продукти от лечебни растения. Понастоящем фирмата търси да назначи Медицински/търговски представител за град София и…

Младши експерт

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“ на дирекция „Продукти за…

Медицински представител

Натурфарма е международна динамично развиваща се компания в областта на хранителните добавки и медицинските изделия. Във връзка с разширяване на бизнеса си, търси да назначи високомотивиран, отговорен и амбициозен…

Химик в пречиствателна станция за отпадни води

„В и К Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност “ХИМИК” в акредитирана лаборатория “Води”. Задължения и отговорности…

Химик в Клиника по съдебна медицина и деонтологития

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” ЕАД е най-старата болница и една от най-големите в страната. Тя е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност…

Верификатор на емисии на парникови газове

ДЖИ ЕМ АЙ Верифай ЕООД търси верификатор на емисии на парникови газове, на инсталации, участващи в търговия с квоти за емисии на парникови газове. Задължения и отговорности Да води…