Контрольор по качеството

„Балканфарма-Разград“ АД, част от Антибиотик-Разград АД е наследник на един  от най-големите фармацевтични производители в България. Фармацевтичният завод на компанията азполага с  мощности за производство на следните лекарствени форми:…

Аналитик лаборатория

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД…

Заместник ръководител Качествен контрол

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията притежава модерен завод разположен на територията на гр. София, в който работи силен, опитен…

Технолог, началник-смяна

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат…

Служител качествен контрол

СИГМАРЕФ ЕООД, производител на огнеопорни материали, търси да назначи Служител качествен контрол. Задължения и отговорности Осъществяване постоянен контрол на всеки етап от производствения процес. Извършване физикохимично определяне на плътност…

Лабораторен специалист – инструментални методи /по заместване/

Софийска вода АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат…

Химик-аналитик в отдел Качествен контрол

Неофарм България търси да назначи Химик- аналитик за работа в лабораториите на отдел Качествен контрол. Задължения и отговорности Спазване правилата за вътрешен ред, както и всички останали процедури на…

Химик-аналитик в отдел Контрол на качеството

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече…

Старши експерт по природни науки и екология в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и…

Старши експерт по природни науки и екология

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и…