СУПЕРВАЙЗЪР ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

София Мед е производител на широка гама от валцовани и екструдирани продукти от мед и медни сплави със или без покритие, които се използват в разнообразни промишлени, електрически, разпределителни,…

Аналитик – Химична лаборатория

Софарма АД – най-голямата българска фармацевтична компания, търси да назначи Анлитик – Химична лаборатория zа „Завод за твърди, полутвърди и течни лекарствени форми“ – с. Врабево. Задължения и отговорности…
Университет Париж-IV: Пари-Сорбон (Paris-Sorbonne University) обявява конкурс за докторантура на тема: Enhancing Biofuel Potential: Advanced Characterization of Lipids from Algal Biomass Using Artificial Intelligence. Търсят се международни кандидати със…

Търговски представител

Флоравит е официален представител на BetterYou в България, разпознаваема марка хранитекни добавки на спрей от Великобритания. Флоравит изгражда вече 6 години коректни търговски взаимоотношения с партньори на територията на…
Във връзка с бързото разрастване на свой клиент – българска компания с богата 30-годишна история – лидер в производството на бързооборотни стоки, HRS търси специалист, който ще подпомага дейността,…

Физик/Химик

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи Физик/Химик за работа в Лаборатория „Композитни и наноструктурирани оптични материали“. Работата се състои в отлагане на…

Химик

НЦРРЗ търси да назначи специалист на пълен работен ден (7 часа) в лаборатория „Индивидуален дозиметричен контрол“. Описание на дейността Контрол на индивидуална еквивалентна доза. Лабораторна дейност. Обработка на данни….

Специалист лабораторни анализи (лаборант)

Изпитвателна лаборатория към “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Плевен, търси да назначи Специалист лабораторни анализи (лаборант). Задължения и отговорности Извършва физико-химични анализи на води. Извършва пробовземане на водни проби….

Специалист Химик

Изпитвателна лаборатория към “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Плевен, търси да назначи специалист Химик. Задължения и отговорности Извършва физико-химични анализи на води и приготвяне на работни разтвори. При необходимост…

Оператор Взимане на проби

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип мотивиран професионалист за позицията Оператор Взимане на проби. Основни отговорности Извършва дейности по вземане на проби от изходни и опаковъчни материали,…