Търговски представител – Професионален канал

Деником ЕООД е българска компания, наложила се като една от водещите дистрибуторски фирми, надежден партньор с вече 30 годишно присъствие на пазара.Деником е най-големият за страната дистрибутор на световния…

Консултант по управление на химикали

“Национален Екологичен Институт” ООД извършва консултантски услуги и провежда обучения по теми, свързани с опазване на околната среда. Дружеството търси нов член в екипа на позиция “Консултант по управление…
„В и К Йо.вковци“ ООД гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност “ТЕХНОЛОГ ХИМИК” в Акредитирана лаборатория за питейни води…

Младши експерт – контрол

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане…

Инспектор

На основание чл.10а, ал.2 от Закон за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-15-08-13/31.07.2023 г. на Директор РЗИ-Ловеч, Регионална…

Директор дирекция „Контрол на околната среда”

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Бургас обявява конкурс за длъжността: Директор дирекция “Контрол на околната среда”. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на…

Оператор ПСПВ

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД , гр. Шумен стартира процедура за подбор на кандидати за длъжността: „Оператор ПСПВ“в Пречиствателна станция за питейни води – гр. Шумен Задължения и…

Изследователи R1

ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ-БАН търси да назначи Изследователи R1. Изследователската работа е по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“…

Лаборант – химик Модерно производствено предприятие / Дневни смени

Агенция за подбор на персонал “Пал Рекрютмънт” търси да назначи за свой клиент – модерно производствено предприятие, лидер в дистрибуцията и производството на етилов алкохол и спирт, Лаборант –…

Медицински химик или биолог в клинична лаборатория

МБАЛ “Св.Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД търси да назначи специалисти по химия и/или биология в клинична лаборатория. Изисквания Образование – Висше – квалификационна степен “бакалавър” или „магистър“; Специалност “Медицинска химия”;…