Младши технолог (развитие и внедряване)

Лавена АД е създадена през 1962 година като производител на етерични масла. Познавайки добре билките и процеса на извличане на ценни масла от тях, Лавена се превръща в опитен създател на качествени натурални продукти. През годините дейностите й се разширяват и постепенно към дестилериите се изграждат цехове за различни козметични продукти – кремове, шампоани, пасти за зъби и др. Непрекъснатият стремеж към развитие води компанията до следващо, по-високо ниво – производство на хранителни добавки и хигиеннии изделия.

В момента Лавена търси да присъедини към екипа си Младши технолог (развитие и внедряване).

Задължения и отговорности

 1. Разработване и внедряване на нови продукти и технологии.
 2. Усъвършенстване на съществуващи продукти и технологии.
 3. Следене на нормативните документи и законови разпоредби, касаещи разработването, внедряването и производството на козметични продукти.
 4. Спазване на фирмени стандарти и процедури.
 5. Изготвяне на текуща документация.
 6. Следене на технологичните новости в областта на козметиката.

Изисквания

 • Висше образование с насоченост химия (козметика и етерични масла, химични технологии, фармация, биотехнологии);
 • Работно ниво на владеене на английски език;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Организираност и умения за работа в екип;
 • Инициативност, комуникативност и способност за вземане на самостоятелни решения;
 • Умения за делово общуване и кореспонденция;
 • Познаването на работата в технологична и/или химична лаборатория е предимство;
 • Познаването на козметичния бранш ще се счита за предимство.

Предложението

 • Възможност за професионално израстване;
 • Работа в динамично развиваща се организация с установени стандарти на работа;
 • Привлекателно месечно възнаграждение;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография