МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ – петролни продукти

Задължения и отговорности

  1. Отбиране на проби от петролни продукти и транспортирането им.
  2. Инспекции при товарене/разтоварване на петролни продукти на танкери, ЖП и авто- цистерни.
  3. Участие в екипи за извършване на контролни дейности на петролни продукти в региона.

Изисквания

  • Минимум средно образование – предимство: Химия;
  • Валидна шофьорска книжка;
  • Възможност за работа на удължена програма;
  • Инициативност и лоялност.

Предложението

  • Обучение;
  • Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография