Иновекса е нова научно-изследователска компания за разработване на генерични лекарствени продукти, базирана в София, България.  Компанията разполага със свои експериментална и аналитична лаборатории.

С разширяване на дейността си Иновекса търси отговорен и мотивиран професионалист за длъжността Младши химик / лаборант в лаборатория „Разработване и валидиране на аналитични методи“.

Месторабота: София

Задължения и отговорности
 • Извършва пробоподготовка, аналитични тестове и други видове лабораторни изследвания на разработваните лекарствени продукти.
 • Участва в аналитични проучвания, разработване, валидирание и трансфер на методи за анализ.
 • Правилно използва и прилага различните аналитични методи, уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
 • Има мотивация за обучение и повишаване на професионалната си квалификация.
Изисквания
 • Образование: висше /Фармация, Химия/ или минимум студент по Фармация или Химия със завършен 2-ри курс.
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint).
 • Професионалният опит от 1 или повече години в анализа на лекарствени продукти ще се счита за предимство.
 • Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения.
 • Умения за работа в екип, комуникативност и стриктност по отношение на всички документи.

Компанията предлага работа в сигурна, динамична и иновативна среда сред професионален и сплотен екип.

Необходими документи за кандидатстване
 • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6314512