БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността МИКРОБИОЛОГ, гр. Троян.

Задължения и отговорности

 1. Изпитва материали и продукти по утвърдени стандарти.
 2. Извършва дейности по проверка и калибриране на оборудване и лабораторна стъклария.
 3. Участва в анализа на проби за валидиране на производствените процеси и валидиране на почистване.
 4. Извършва мониторинг на лабораторната среда и на околната среда в работните центрове.
 5. Участва при трансфер на методи за анализ
 6. Своевременно докладва отклонения, нетипични резултати и резултати извън спецификация, получени в процеса на работа.
 7. Изготвя хранителни среди, съобразно с одобрените процедури и стандарти.
 8. Отговорно документира всички извършени от него изпитвания.

Изисквания

 • Висше образование по Фармация, Химия, Биология, Микробиология, Биотехнологии;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа с МS Office пакет;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Позиция в международна фармацевтична компания, известна със своите добри практики и високи стандарти и изисквания;
 • Предизвикателна и интересна работа, свързана с придобиване на нови знания;
 • Специфично обучение, реални възможности за професионално развитие;
 • Стимулиращо трудово възнаграждение;
 • Допълнителни придобивки според политиката на компанията- месечна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, осигурен транспорт от град Ловеч;
 • Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
 • Работа на редовна смяна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография