Задължения и отговорности

 1. Ръководи и организира лабораторната дейност . Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване изискванията на внедрената Система за управление на качеството – СУК.
 2. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания.
 3. Съставя отчети, протоколи и анализи за направените изследвания.

Изисквания

 • Висше образование – Микробиология, Химия и биология или други специалности с изучавана дисциплина микробиология;
 • Предишен опит на позиция свързана с лабораторна работа – ще е предимство;
 • Висока самодисциплина, отговорност, прецизност в работата.

Предложението

 • Постоянен трудов договор със срок за изпитване;
 • Много добро стартово възнаграждение и възможност за растеж;
 • Постоянна заетост;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография