Задължения и отговорности

  1. Ръководи и организира лабораторната дейност . Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване изискванията на внедрената Система за управление на качеството – СУК.
  2. Създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания.
  3. Съставя отчети, протоколи и анализи за направените изследвания.

Изисквания

  • Висше образование – Микробиология, Химия и биология или други специалности с изучавана дисциплина микробиология;
  • Предишен опит на позиция свързана с лабораторна работа – ще е предимство;
  • Умения за работа в екип.

Предложението

  • Добро заплащане, постоянен трудов договор със срок за изпитване;
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография