Медицински представител за регион Бургас

НАТУРФАРМА е международна бързоразвиваща се компания в областта на хранителните добавки, медицинските изделия и лекарствените продукти. Във връзка с разширяване на бизнеса си в България, компанията търси да назначи високомотивирани, отговорни и амбициозни служители на позицията Медицински представител за Бургас и региона.

Задължения и отговорности

 1. Създава и поддържа контакти с лекари в поверения район.
 2. Планира и организира срещи със своите клиенти, като развива отношенията с тях и изгражда доверие.
 3. Развива продажбите в региона като информира лекарите / фармацевтите за предимствата на продуктите.
 4. Проследява пазарните тенденции в дадената територия и прави анализи.
 5. Участва в организацията на фирмени събития и специализирани конференции.

Изисквания

 • Висше образование. Висше образование в областта на природните науки като медицина, фармация, биология или химия се счита за предимство;
 • Вътрешна мотивираност за постигане на резултати;
 • Комуникативни умения и подход към клиентите;
 • Организираност, последователност и инициативност;
 • Възможност за анализ и вземане на решения;
 • Компютърни умения (MS Office – Word, Excel);
 • Валидна шофьорска книжка категория “В”.
 • Предишен търговски опит се счита за предимство.
 • Владеенето на английски език е предимство.

Предложението

 • Възможност за работа във високо мотивиран, сплотен и ориентиран към постигане на резултати професионален екип;
 • Атрактивно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Обучение съобразно нуждите и изискванията на позицията;
 • Коректност към служителите, дългосрочна и постоянна работа;
 • Възможности за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография