Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Смартбио е бутикова, динамично развиваща се българска компания за маркетинг, реклама и дистрибуция на хранителни добавки, пробиотици. Компанията търси да присъедини към своя екип Медицински представител за гр. София.

Задължения и отговорности

 • Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираноста им за тях.
 • Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
 • Стриктно да спазва графика , за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекият му ръководител.
 • Да поддържа и да развива вече изградените бизнес отношения.
 • Да изгражда трайни отношения на доверие.
 • Да създава нови контакти и да развива нови райони.
 • Да дава предложения и да предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
 • Да изнасяне презентации и да организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
 • Да участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
 • Да подържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
 • Да демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията
 • Да изготвя отчети за дейността си.

Изисквания
 • Образование по фармация, медицина, биология или химия;
 • Предишен опит на подобна или сходна позиция ще се счита за предимство
 • Добра компютърна грамотност: MS Office
 • Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава).
 • Способност за самодисциплина и управление на времето.
 • Активен шофьор с чиста шофьорска книжка.
 • Възможност за командировки с отсъствие от дома
Предложението
 • Приятна работна атмосфера;
 • Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията;
 • Справедливо възнаграждение;
 • Служебен автомобил.
Документи за кандидатстване:
 • актуална автобиография и снимка;
 • мотивационно писмо.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6322921