Задължения и отговорности

 1. Презентира продуктите на компанията пред лекари и фармацевти с цел увеличаване информираността им за тях.
 2. Изпълнява плана за продажбите по утвърден от компанията график.
 3. Стриктно спазва графика за посещенията при лекари и фармацевти, изработен от самия него и съгласуван с прекия му ръководител.
 4. Поддържа и развива вече изградените бизнес отношения.
 5. Изгражда трайни отношения на доверие.
 6. Създава нови контакти и развива нови райони.
 7. Дава предложения и предлага решения относно подобряването на работата във всички нейни аспекти.
 8. Изнася презентации и организира обучителни модули при лекари и фармацевти.
 9. Участва в организираните от лекари и фармацевти събития с цел представяне продуктите на компанията.
 10. Поддържа и развива база данни за своите потенциални партньори.
 11. Демонстрира професионално поведение в съответствие с принципите на етичния кодекс и ценностите на компанията.
 12. Изготвя отчети за дейността си.

Изисквания

 • Висше образование;
 • Предишен опит на подобна или сходна позиция;
 • Добра компютърна грамотност: MS Office;
 • Добри пазарни умения (комуникативност и умения да убеждава);
 • Способност за самодисциплина и управление на времето;
 • Активен шофьор;
 • Възможност за командировки.

Предимства

 • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология или Химия;
 • Опит на позиция медицински представител над 1 г.

Предложението

 • Приятна работна атмосфера;
 • Възможност за професионално развитие и надграждане на знанията.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.