Във връзка с разширяването на дейността си в България, компанията търси отговорен и мотивиран професионалист за позицията МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за град София.

Задължения и отговорности

 1. Популяризиране на фирмения имидж и предоставяне на информация на лекарите информация относно диагностичните услуги на лаборатории Synevo.
 2. Представя компанията на пазара на медицинските услуги, като създава и поддържа дълготрайни професионални взаимоотношения с лекари в поверения му регион.
 3. Отговаря за изпълнението на заложените цели, като осъществява срещи с лекари с цел популяризирането на диагностичните услуги в съответствие със стратегията и маркетинговия план на компанията.
 4. Изготвя ежеседмични планове и отчети за дейността си.
 5. Следи пазарните тенденции.
 6. Участва във фирмени мероприятия.

Изисквания

 • Висше образование (образование по медицина, фармация, биология или химия се счита за предимство);
 • Компютърна грамотност;
 • Валидна шофьорска книжка;
 • Добри комуникационни умения;
 • Организиран, отговорен, дисциплиниран;
 • С желание за успех и постигане на заложените цели;
 • Добро ниво на владеене на английски език е предимство.

Предложението

 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за личностно и професионално развитие;
 • Стабилна работна среда и приятелска атмосфера;
 • Конкурентно и мотивиращо възнаграждение според постигнатите резултати;
 • Служебен автомобил, мобилен телефон и таблет;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за присъединяване към единствената международна верига лаборатории в България.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография