Медицински представител – прескрипторни продукти

Софарма АД, най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, търси да назначи Медицински представител – прескрипторни продукти за град Варна и регион.

Задължения и отговорности

 1. Създава и поддържа много добри и дълготрайни професионални отношения с ОПЛ, специалисти и фармацевти в поверения му регион, както и работи за привличане на нови клиенти.
 2. Отговаря за изпълнение на заложените цели за продажби на определените му лекарствени продукти в поверения му регион.
 3. Имплементира планираните маркетингови активности за продуктите пред клиентите си лекари и фармацевти.
 4. Изготвя ежемесечни планове и отчети за дейността си.
 5. Следи пазарните тенденции в региона си, както и конкурентните продукти и цени.
 6. Участва в организирането на фирмени мероприятия, както и в национални или регионални медицински и фармацевтични форуми.

Изисквания

 • Висше образование – Медицина, Фармация, Биология, Химия, Кинезетерапия.
 • Минимум 1 година опит в продажбите във фармацевтичния бранш;
 • Много добри комуникативни умения и умения да изгражда отношения с клиенти;
 • Компютърна грамотност;
 • Валидна шофьорска книжка и възможност за пътувания в страната.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет включващ: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус „Препоръчай приятел“ по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Ако проявявате интерес към това предложение и считате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете своята кандидатура на e-mail адрес: work@sopharma.bg или последвайте линка за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6696807