Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Посещения на лекарски кабинети и специалисти /ОПЛ, Педиатри и УНГ/ с цел представяне и промотиране на продуктите от портфолиото на компанията.
 2. Установяване на отношения с медицински лица и поддържане на контакт с тях за целите на дългосрочно партньорско сътрудничество.
 3. Организиране на срещи с лекари, включително подготовка и изпълнение на презентации.
 4. Участие в регионални и национални медицински форуми, симпозиуми, конференции и обучения.
 5. Анализиране и следене на пазарната динамика.
 6. Подготвяне на регулярни доклади за посещенията и седмични анализи на пазарната ситуация.

Изисквания

 • Висше образование (в областта на фармация, медицина, биология, химия или други);
 • Добри комуникативни и презентационни умения;
 • Самостоятелност, лесна адаптация към различни условия и способност за ефективна работа в екип;
 • Валидна шофьорска книжка и поне 1 година опит в шофиране;
 • Добра компютърна грамотност с фокус върху използването на MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Предишен опит на позицията Медицински представител или свързана със сферата на здравеопазването, ще се счита за предимство;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо.

Предложението

 • Мотивиращо трудово възнаграждение с атрактивна комисионна схема;
 • Дневни смени на 8 ч. работен ден и петдневна работна седмица от понеделник до петък;
 • Работа в модерен офис с централна локация;
 • Придобивки като: кафе и плодове в офиса, допълнително здравно застраховане, карта за спорт, йога;
 • Възможности за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка