Задължения и отговорности

 1. Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото на дружеството.
 2. Организиране на регионални срещи с лекари, изготвяне и изнасяне на презентации.
 3. Участие в регионални и национални форуми – симпозиуми, конференции, обучения.
 4. Проучване и следене динамиката на пазара в съответния регион.
 5. Изготвяне на ежедневни отчети за извършените посещения, както и седмични анализи на пазарната ситуация.

Изисквания

 • Висше образование (Фармация, Медицина, Биология, Химия или сходни специалности са предимство);
 • Добри комуникативни и презентационни умения;
 • Самостоятелност, възможност за лесна адаптация и работа в екип;
 • Шофьорска книжка и опит поне 1 година;
 • Възможност за интензивно пътуване в съответния регион;
 • Компютърна грамотност – MS Office – Word, Excel, Power Point; Intеrnеt;
 • Опит на позиция Медицински представител.

Предложението

 • Работа в млад и амбициозен екип;
 • Продуктови обучения и обучения, повишаващи квалификацията на служителите;
 • Служебен автомобил и мобилен телефон;
 • Възнаграждение – твърдо месечно заплащане и допълнително месечно, тримесечно и годишно бонифициране, обвързано с постигнатите резултати;
 • Дългосрочна заетост.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Срок за кандидатстване: 15.12.2022 г.