Задължения и отговорности

 1. Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с дерматолози, педиатри и ОПЛ.
 2. Представяне на продуктите на фирмата и създаване на интерес към тях чрез ежедневни срещи с медицински специалисти.
 3. Участие в конференции, конгреси и симпозиуми.
 4. Организиране и провеждане на продуктови презентации пред малка група здравни специалисти.
 5. Проучване и анализ на пазара.
 6. Стриктно планиране, управление и отчитане на ежедневните дейности в специализирана система.
 7. Представяне в срок на регулярни отчети и справки към мениджмънта.

Изисквания

 • Висше образование в областите медицина, фармация, биология, химия, както и сходен опит в сектора ще се считат за предимство;
 • Организирана, динамична и инициативна личност, ориентирана към постигане на резултати;
 • Желание и готовност за усъвършенстване на познания и умения;
 • Отлична комуникативност и умения за работа в екип;
 • Работно ниво на владеене на английски и/или френски език;
 • Умения за работа с MS Office;
 • Шофьорска книжка категория В;
 • Готовност за динамична работа, свързана с интензивни пътувания;
 • Предишен опит като медицински представител ще се счита за предимство.

Компанията предлага възможност за присъединяване към динамичен и амбициозен екип, периодични обучения, възможности за професионално развитие, съобразено с личните качества, и мотивиращо възнаграждение, обвързано с резултатите.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография на български или английски език