Изисквания

 • Опит във фармацевтична компания (минимум 2 години);
 • Висше образование (с предимство са кандидатите с магистърска степен по хуманна медицина, фармация, биология, химия или сходни специалности);
 • С отлични комуникативни и презентационни умения; целеустремени и упорити;
 • Мотивирани за постигане на резултати в конкурентна среда;
 • Способни да работят в динамичен екип;
 • С добри умения за работа с компютър;
 • Готовност за регулярни пътувания в поверения район;
 • Ползване на английски език ще се счита за предимство;
 • Валидно свидетелство за правоуправление на МПС.

Предложението

 • Възможности за кариерно развитие;
 • Отлично възнаграждение обвързано с резултатите;
 • Социален пакет;
 • Работа в международна компания;
 • Фирмено обучение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка